Diensten Pakket

Ons dienstenpakket.

Beheer
Als uw een bedrijf zoek wat u complete computerpark en randapparatuur beheert, installeert en update, bent u bij Pt Software Wijchen aan het goede adres.
Een van de taken die Pt Software Wijchen bedrijf is het installeren en beheren van computernetwerken.
Dit kan variëren van kleinschalig tot complete totaal oplossingen.

Advies
Advisering m.b.t. de mogelijkheden van een website voor uw bedrijf.
Dit advies is uiteraard gericht op de omvang van uw bedrijf, de sector waarin u opereert en de fase waarin uw bedrijf zich bevind. Ontwerp van uw website U kunt er vervolgens voor kiezen om het ontwerp (design) door een ander bedrijf te laten maken, of om ook die activiteiten door ons te laten uitvoeren.

Realisatie
Op basis van een ontwerp dat wij zelf hebben gemaakt of dat door een ander bedrijf wordt aangeleverd, kunnen wij uw site bouwen. Of dit nu een beperkte uiting is van enkele pagina’s met productinformatie of een compleet content management systeem met daaraan gekoppeld uw voorraadsystemen, wij kunnen (bijna) alles.

Beheer en Onderhoud
Een internetsite zal moeten worden onderhouden. Dit kan variëren van het plaatsen van content (als u ervoor kiest dit niet zelf te doen) tot het toevoegen van nieuwe of gewijzigde mogelijkheden. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uitvoeren.

Webapplicaties.
Wanneer u reeds een intranet of een website op het internet heeft, dan ontstaan gedurende het gebruik altijd aanvullende wensen. Websites worden aan de ene kant steeds interactiever terwijl bedrijven aan de andere kant steeds meer functionaliteiten toe willen voegen aan hun bestaande website of intranetten.
Of het nu gaat om een eenvoudig contactformulier of een uitgebreide registratieve applicatie compleet met invoerschermen en rapportages, wij bieden u de mogelijkheid om alles via één web interface aan te bieden en te gebruiken, dit alles binnen uw bestaande vormgeving.
Denk hierbij aan: Contactformulieren Verwerking via e-mail of in database Aanmeldapplicatie voor cursussen of workshops Discussieforum Samenwerkruimtes Delen van documenten en kennis Stellingenapplicatie (“Poll”) Online enquêtes etc.
Wij kunnen deze toepassingen voor u maken. Als u dat wilt kunnen ze naadloos worden geïntegreerd met uw bestaande website en vormgeving.

Kantoorautomatisering.
Op uw kantoor en thuis maakt u gebruik van personal computers, randapparatuur (printers, scanners, backupmedia etc.) en eventueel 1 of meerdere servers.
Pt Software Wijchen kan u ondersteunen bij het inrichten en beheren van deze hulpmiddelen en / of bij het oplossen van problemen hiermee.
Door gebruik te maken van een geselecteerd netwerk van IT-specialisten is de oplossing gegarandeerd.
Een greep uit de werkzaamheden:

  • Advies Advisering m.b.t. de aanschaf van hard- en software: Welke PC kunt u het beste aanschaffen voor het doel dat u voor ogen heeft? Welk softwarepakket is het meest geschikt voor een bepaalde toepassing? Is het verstandig om een server in te zetten voor een bepaald doel en welke specificaties gelden daarvoor?
  • varianten) Installeren en configureren van toepassingssoftware (tekstverwerking, spreadsheets, grafische toepassingen etc.) – Inrichting Installeren en configureren van PC’s en servers met uiteenlopende besturingssystemen (Windows 10, Windows 8x,Windows 7, en Linux
  • Probleemoplossing Bij het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen treden (te vaak) problemen op. Heeft u een probleem met uw PC, een toepassing of een randapparaat (printer, scanner etc.), bel ons en wij komen langs om het probleem te verhelpen. Voor onderhoud / beheer op contractbasis kennen we de onderstaande levels. U krijgt altijd ONLINE continurapportage wat er gedaan is op welk moment en door wie zodat iedere klant enerzijds precies kan zien wat er inhoudelijk gedaan is aan zijn systeem en anderzijds of en wanneer er beheer / onderhoud gepleegd is en ook wat de constateringen / acties geweest zijn.    
Calamiteiten
Veel bedrijven hebben nog niet nagedacht over mogelijke problemen die zich voor kunnen doen in een netwerkomgeving. Een calamiteiten plan is voor velen ook totaal onbekend.
Toch zijn die belangrijke dingen.
Moet u zich eens voorstellen door uitval van de server, dat het gehele personeel 2 tot 3 dagen niet kan werken.
U kunt zelf dan wel uitrekenen wat dit aan kosten met zich meebrengt. Netwerken Netwerken worden steeds gewoner maar ook complexer. We maken dagelijks gebruik van internet en willen ook op kantoor en thuis gebruik maken van de mogelijkheden om informatie en apparatuur te delen.
Het opzetten en aansluiten van zo’n netwerk gaat echter vaak gepaard met problemen: De ene PC “ziet” de andere niet, het printen lukt niet vanaf een bepaald PC, niet alle PC’s kunnen tegelijk op internet etc.
Pt Software Wijchen kan u helpen bij het aanleggen van een netwerk en het configureren van de PC en servers zodat de communicatie tussen alle apparaten vlekkeloos verloopt.
Uiteraard kunnen wij u ook de passende oplossing bieden voor het gezamenlijk gebruik van uw internetaansluiting met behulp van (draadloze) routers. En dat alles tegen zeer scherpe tarieven, zowel op basis van fixed-price als nacalculatie.
Onderhoud Onderhoudscontract.
Waarom een onderhoudscontract? Na het opleveren van uw project heeft u de tijd om uw systeem te testen en te accepteren.
Wij kunnen ons voorstellen dat daar niet altijd evenveel tijd voor is. Of dat er toch een functionaliteit is die een probleem blijkt op te leveren, na het verstrijken van de acceptatietermijn van 10 dagen. In zo’n geval zou u, indien afgesloten, een beroep kunnen doen op uw onderhoudscontract.
Werkzaamheden binnen een onderhoudscontract Bugs/problemen Indien u een onderhoudscontract afsluit, zorgen wij dat alle problemen opgelost worden mits het aantal beschikbare uren dat toe laat. Ook voor gebruikersvragen kunt u ons bellen.Upgrades Binnen een versie-range van uw systeem heeft u recht op alle upgrades van de betreffende versie. Al deze nieuwe releases worden in overleg met u doorgevoerd.
Aanpassingen
Nieuwe items kunnen worden toegevoegd met een maximum van 2 uur. Back-up Pt Software maakt eens in de maand van uw gehele systeem een back-up en zal bij eventuele problemen deze back-up voor u terugzetten. Zonder een onderhoudscontract bent u hier natuurlijk zelf verantwoordelijk voor.
Advies Advisering wordt altijd op basis van nacalculatie gedaan.
U belt ons voor een afspraak en wij komen langs om over uw vraag te praten. Zodra duidelijk is wat de vraag is (welke dienst kunnen wij aanbieden) zal tegen een uurtarief van € 72,50 (vanaf 2017) in worden gegaan op uw adviesvragen. U bepaalt daarbij zelf waar de grens ligt. Meestal kan binnen 1 dag tot een gedegen advies worden gekomen, of kan in ieder geval een vervolg worden bepaald. Ontwerp van uw site Het ontwerpen van een site is een creatief proces dat gemakkelijk dagen, weken of nog langer kan duren.
Om de kosten voor een ontwerp beheersbaar te maken, gaan wij altijd uit van een “time-boxing” principe: van tevoren bepalen we in onderling overleg wat het budget is en wat de doorlooptijd mag zijn.
Deze 2 gegevens zijn input voor een iteratief proces waarbij tussentijds ongeveer 3 keer afgestemd zal worden wat de oplossingsrichting zal worden. Het resultaat is in alle gevallen een bruikbare opzet van een site waarmee het realisatietraject in kan worden gegaan.
Ervaring leert dat een ontwerptraject een doorlooptijd kent van ongeveer 2 tot 4 weken.
Kosten varieren van € 400,00 voor een “simpel” ontwerp tot €2.500,00 voor een uitgebreide bedrijfssite met veel applicaties .
Voor particulieren wordt meestal gelijk over gegaan tot realisatie op basis van enkele “standaard” mogelijkheden (zie onder realisatie).
Als er een jaar contract worden afgesloten geldt het volgende tarief (vanaf) € 750,00. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u uitgebreidere wensen heeft waarbij een groeipad kan worden uitgezet. Denk hierbij aan een (groot) aantal nieuwe (omvangrijke) “releases” per jaar .
Dit soort onderhoud grenst aan “doorontwikkeling” en verdient een apart contract.

Werkzaamheden buiten een onderhoudscontract.
Nieuwe update versies Alle nieuwe versies van het product buiten uw versie-range. Dit betreft over het algemeen nieuwe functionaliteiten. U kunt de nieuwe versie los aanschaffen of een licentiecontract afsluiten waardoor u deze updates wel automatisch krijgt. Aanpassingen/uitbreidingen Alle aanpassingen die een maximum van 2 uur overschrijden. Deze worden als een los project in behandeling genomen en overeenkomstig gefactureerd. Hosting items Alle problemen die de hosting betreffen. Deze dient u zelf kort te sluiten met uw provider. Natuurlijk zullen wij u wel vertellen dat een provider problemen heeft en bij langdurige conflicten zullen wij ook alles in het werk stellen om de overlast voor u te beperken. Webapplicaties. Op onze dienstenpagina hebben we enkele voorbeelde genoemd van mogelijke webapplicaties. De complexiteit van dit soort applicaties verschilt enorm. Het is dan ook moeilijk om een eenduidige prijsindicatie te geven. Meestal kan echter wel binnen één telefoongesprek tot een goede inschatting worden gekomen. Voordelen onderhoudscontract. Uren staan voor u gereserveerd Indien er zich echt problemen of bugs voor doen, dan is daar ook de tijd reeds voor gereserveerd om deze binnen een te overziene termijn op te lossen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare uren. Uren doorschuiven/verbruiken Om toch u een zekere flexibiliteit te kunnen bieden, heeft u de mogelijkheid om maximaal 1 maand alle niet gebruikte maar wel gereserveerde uren door te schuiven naar de daarop volgende maand. Tevens kunt u op deze manier dubbele uren sparen en hiermee bijvoorbeeld een iets grotere aanpassing bekostigen.

Contactpersoon
Wij streven ernaar om vanuit Pt Software 1 vaste contactpersoon aan te houden die uw onderhoud uitvoert en die gebeld of gemaild kan worden als er problemen of vragen zijn.
Het voordeel hiervan is dat u direct iemand spreekt die ook weet hoe uw project in elkaar steekt.

Extra functionaliteiten/modules
Alle extra functionaliteiten en modules die u later aanschaft komen direct onder het onderhoud te vallen. Vanzelfsprekend zullen wij u er op wijzen als dit consequenties heeft voor uw huidige contract en in overleg met u een eventuele uitbreiding bespreken.

Prijzen.
De prijzen die Pt Software berekend zijn Websites Advies Advisering wordt altijd op basis van nacalculatie gedaan. U belt ons voor een afspraak en wij komen langs om over uw vraag te praten. Zodra duidelijk is wat de vraag is (welke dienst kunnen wij aanbieden) zal tegen een uurtarief van € 72,50 in worden gegaan op uw adviesvragen. U bepaalt daarbij zelf waar de grens ligt. Meestal kan binnen 1 dag tot een gedegen advies worden gekomen, of kan in ieder geval een vervolg worden bepaald.
 
Ontwerp van uw site
Het ontwerpen van een site is een creatief proces dat gemakkelijk dagen, weken of nog langer kan duren. Om de kosten voor een ontwerp beheersbaar te maken, gaan wij altijd uit van een “time-boxing” principe: van tevoren bepalen we in onderling overleg wat het budget is en wat de doorlooptijd mag zijn.
Deze 2 gegevens zijn input voor een iteratief proces waarbij tussentijds ongeveer 3 keer afgestemd zal worden wat de oplossingsrichting zal worden.
Het resultaat is in alle gevallen een bruikbare opzet van een site waarmee het realisatietraject in kan worden gegaan. Ervaring leert dat een ontwerptraject een doorlooptijd kent van ongeveer 2 tot 4 weken.
Kosten varieren van € 400,00 voor een “simpel” ontwerp tot €2.500,00 voor een uitgebreide bedrijfssite met veel applicaties . Voor particulieren wordt meestal gelijk over gegaan tot realisatie op basis van enkele “standaard” mogelijkheden (zie onder realisatie).
Realisatie Op basis van een ontwerp dat wij zelf hebben gemaakt of dat door een ander bedrijf wordt aangeleverd, kunnen wij uw site bouwen. De kosten van een realisatietraject zijn zeer sterk afhankelijk van de complexiteit van de te bouwen website.
Hiervoor kan dan ook alleen een kostenindicatie worden gegeven, gebaseerd op enkele typen sites. Vergeet echter niet dat ook de complexiteit van het ontwerp zeer sterk kan bijdragen aan de tijd die nodig is om de complete site te bouwen.
– Simpele communicatieve site Meestal 3 tot 10 pagina’s met redelijk statische content -> € 250,00 tot € 750,00
– Site met Content Management (meerdere pagina’s / nieuwsvoorziening en eigen content beheer via simpele formulieren) Meestal 5 tot 20 pagina’s verdeeld over verschillende secties en uitbreidbaar tot meer pagina’s -> € 500,00 tot € 1.000,00
– Site met koppeling aan andere (voorraad- of verkoop-) systemen. Dit soort sites zijn vaak complex omdat een communicatie tot stand moet worden gebracht met (mogelijk) onbekende bestaande systemen. Een indicatie is zeer moeilijk te geven en wordt ook bepaald door de gewenste mate van integratie (real-time of batch-gewijs).
Voor particulieren kunnen wij een standaardsite aanbieden voor € 295,00.
Gekozen kan worden voor enkele thema’s en een simpele nieuwsvoorziening.
Beheer en Onderhoud
Een internetsite zal moeten worden onderhouden. Kosten voor beheer zijn zeer sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het websysteem of internetsite.
Standaard beheer (updaten teksten, doorvoeren kleine wijzigingen en beantwoorden kleine (advies-) vragen) kan vanaf € 500,00 per jaar. Indien aanpassing van functionaliteiten of toevoeging van kleine nieuwe functionaliteiten gewenst is, kan een onderhoudscontract worden afgesloten. Tarief hiervoor is (vanaf) € 750,00 per jaar.
Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u uitgebreidere wensen heeft waarbij een groeipad kan worden uitgezet.
Denk hierbij aan een (groot) aantal nieuwe (omvangrijke) “releases” per jaar .
Dit soort onderhoud grenst aan “doorontwikkeling” en verdient een apart contract. 

Webapplicaties.
Op onze dienstenpagina hebben we enkele voorbeelden genoemd van mogelijke webapplicaties. De complexiteit van dit soort applicaties verschilt enorm.
Het is dan ook moeilijk om een eenduidige prijsindicatie te geven. Meestal kan echter wel binnen één telefoongesprek tot een goede inschatting worden gekomen.

Kantoorautomatisering. Advies Advisering m.b.t. de aanschaf van hard- en software.
Advisering wordt altijd op basis van nacalculatie gedaan. U belt ons voor een afspraak en wij komen langs om over uw vraag te praten.
Zodra duidelijk is wat de vraag is (welke dienst kunnen wij aanbieden) zal tegen een uurtarief van € 75,00 in worden gegaan op uw adviesvragen. U bepaalt daarbij zelf waar de grens ligt. Meestal kan binnen 1 tot 2 uur tot een gedegen advies worden gekomen, of kan in ieder geval een vervolg worden bepaald. Inrichting Installeren en configureren van PC’s  (besturingssysteem + standaard software) De prijs bedraagt  per PC een standaardtarief van € 70,00 Installeren en configureren van toepassingssoftware De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de toepassing De prijs bedraagt  per applicatie € 17,50, indien alle benodigdheden aanwezig zijn.

Netwerken.
Thuisnetwerk Ondersteuning bij het opzetten van een thuisnetwerk gebaseerd op PC’s met minimaal Windows 10 pro.  De prijs bedraagt € 75,00 excl. materiaal (maximaal 2 uur). Vergt de oplossing door onvoorziene omstandigheden een langere tijd dan wordt gezamelijk bepaald wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Bedrijfsnetwerk.
Onder de inrichting van een (klein) bedrijfsnetwerk wordt uitgegaan van maximaal 15 werkplekken.
De prijs bedraag € 75,00 per werkplek excl. materiaal (netwerkkaarten en kabels).

Inrichting servers.
Afhankelijk van de functie van de server (file- / printserver, domaincontroller, webserver etc.)
De prijs bedraagt € 1250,00 tot € 2000,00 per server.

Beheer.
Naast de éénmalige inrichting kunnen we uiteraard ook het beheer van de server (op afstand) verzorgen.
Hiervoor bieden we een jaarcontract aan: De prijs bedraagt  € 500,00 per server.

Probleemoplossing.
Heeft u een probleem met uw PC, een toepassing of een randapparaat (printer, scanner etc.), bel ons en wij komen langs om het probleem te verhelpen. De prijs bedraagt voor analyse van een probleem geldt een standaardtarief van € 50,00. Indien het probleem na 1 uur niet is opgelost wordt een vervolgafspraak gemaakt. De hoogte van de verdere kosten worden zo gezamenlijk bepaald.

Opsturen.
Opsturen van vga/geluids/netwerkkaarten. Het opsturen van computerkaarten gebeurd in een harde kartonen 4a enveloppe.
De kaart word in bubbetltje folie gewikkeld. Het totaal pakketje wordt gewogen en dan gewoon met de post verzonden. Kosten voor hardkartonnen enveloppe en bubbeltjesfolie € 0,95. Inpakken en zendgereed maken € 1,00. Verzendkosten van de post als poststuk berekend op gewicht.
De totaalprijs van het verzendkosten bestaat dus uit het totaal van de drie hierboven genoemde posten.Opsturen van postpakketen. Het opsturen van computerkasten/voedingen/tft’s/ gebeurd in een kartonnen doos. De onderdelen worden verpakt plus Kosten voor de kartonnen doos en luchtpakketjes € 2,20. Inpakken en zendgereed maken € 3,50. Verzendkosten van het postpakket poststuk berekend op gewicht. De totaalprijs van het verzendkosten bestaat dus uit het totaal van de drie hierboven genoemde posten.
Alle genoemde prijzen zijn Exclusief BTW.